28.08.2021, 00:22

Adam Szwajcowski - Conflux Theme from Heroes of Might & Magic III - Guitar cover

Solo guitar arrangment of beautiful track written by Paul Anthony Romero.
Guitar tab:
https://drive.google.com/file/d/0B_rP0fY5aDc8N1ZJb3hMQUs0dlU/view
Alternative notation: https://drive.google.com/file/d/0B_rP0fY5aDc8dENwNUpRdzBaWk0/view

You can follow us: https://bit.ly/scenaperspektywa
------------------
Adam Szwajcowski to multiinstrumentalista, w którego sercu szczególne miejsce zajmuje gitara klasyczna, na której nauczy? si? gra? samodzielnie. Poza udzia?em w rozmaitych grupowych projektach muzycznych (od piosenki aktorskiej po hip-hop), odnajduje przyjemno?? w solowej grze w?asnych aran?acji mniej lub bardziej znanych utworów w stylu b?d?cym fuzj? fingerstyle'u i gry klasycznej. Wychodzi z za?o?enia, ?e g?ównym celem muzyki jest sprawianie za jej pomoc? przyjemno?ci innym ludziom, zgodnie z czym ch?tnie wplata do swojej gry elementy humorystyczne. Jego solowa cz??? twórczo?ci prezentowana by?a g?ównie za po?rednictwem kana?u na YouTube lub bezpo?rednio na ulicach miast w Polsce oraz poza jej granicami. Od kwietnia 2019 roku zwi?zany ze Scen? Perspektywa.

Nagranie i monta?: Marek Gierat (Gierat Art Studio)
www.gieratartstudio.com

---

Scena Perspektywa to kameralna przestrze? twórcza znajduj?ca si? w Krakowie. Skupia artystów dzia?aj?cych w ró?nych dziedzinach sztuki. ??czy ich jednak zawsze jedno - pasja.
Na pierwszym miejscu stoi cz?owiek, dalej proces twórczy, który w nim zachodzi oraz jego potrzeba i odwaga do wyra?ania siebie.

Koncerty | Spektakle | Pokazy iluzji | Studio wokalno-aktorskie
www.scenaperspektywa.pl
[email protected]

#ScenaPerspektywa #AdamSzwajcowski #Heroes #Conflux #GuitarCover #GieratArtStudio #MarekGierat

игры музыка Adam Szwajcowski Conflux Theme from Heroes Might Magic Guitar cover ScenaPerspektywa AdamSzwajcowski Heroes Conflux GuitarCover GieratArtStudio MarekGierat

♥ 2
Send link to Twitter
Send to Facebook
Similar videos
Comments
Information

You cannot leave comments.

Create account to leave comments; publish arts, blogs and videos; find friends and love who share your subcultures and interests!